ProVITA

o nas image
Podjetje je bilo vpisano v sodni register dne 31.03.1990 s sklepom Srg 12/90. Začetna dejavnost je bila izdelovanje investicijske in tehnične dokumentacije, konzultantske storitve, investicijski inženiring in konstruiranje čistilnih naprav za čiščenje industrijskih odpadnih vod. Kasneje se je dejavnost družbe razširila na projektiranje objektov komunalne infrastrukture, tipskih malih bioloških čistilnih naprav, filtracijo industriskega in komunalnega odpadnega zraka, svetovanje na področju varstva okolja in ravnanja s kemikalijami. Skupno z nemško družbo hoelschertechnic-gorator GmbG & Co. KG smo leta 2011 začeli s projektiranjem, dobavo in izgradnjo črpališč za hidravlični in pnevmatski transport komunalnih odpadnih vod.

Dela svetovalca za kemikalije

- izvajanje del pooblaščenega svetovalca za kemikalije v skladu z določili 45.a člena Zakona o kemikalijah, - priprava in revizija varnostnih listov, nalepk.

Svetovanje iz varstva okolja

- izdelava poročil o vplivih na okolje, - izvajanje del svetovalca s področja varstva okolja, - izdelava načrtov ravnanja in gospodarjenja z odpadki, - izdelava vlog za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj.

Komunalne čistilne naprave

- dimenzioniranje in izbor čistilne naprave, - projektiranje tipskih malih čistilnih naprav, - poskusno obratovanje čistilnih naprav, - svetovanje pri upravljanju naprav.

Čistilne naprave industrijskih odpadnih vod

- določitev postopka čiščenja v laboratoriju, - dimenzioniranje čistilne naprave, - projektiranje čistilne naprave, - dobava in montaža strojno tehnološke in električne opreme, - zagon in šolanje, - vzdrževalna dela, dobava rezervnih delov.

Pnevmatska črpališča komunalnih odpadnih vod

- dimenzioniranje in projektiranje črpališč, - dobava in montaža strojno tehnološke in električne opreme, - zagon in šolanje, - vzdrževalna dela, dobava rezervnih delov.

Hidravlična črpališča komunalnih odpadnih vod

- dimenzioniranje in projektiranje črpališč, - dobava in montaža strojno tehnološke in električne opreme, - zagon in šolanje, - vzdrževalna dela, dobava rezervnih delov.

Industrijski odpadni zrak

Komunalni odpadni zrak

  • Vilharjeva cesta 27, Ilirska Bistrica, Slovenija