o nas image
Podjetje je bilo vpisano v sodni register dne 31.03.1990 s sklepom Srg 12/90. Začetna dejavnost je bila izdelovanje investicijske in tehnične dokumentacije, konzultantske storitve, investicijski inženiring in konstruiranje čistilnih naprav za čiščenje industrijskih odpadnih vod. Kasneje se je dejavnost družbe razširila na projektiranje objektov komunalne infrastrukture, tipskih malih bioloških čistilnih naprav, filtracijo industriskega in komunalnega odpadnega zraka, svetovanje na področju varstva okolja in ravnanja s kemikalijami. Skupno z nemško družbo hoelschertechnic-gorator GmbG & Co. KG smo leta 2011 začeli s projektiranjem, dobavo in izgradnjo črpališč za hidravlični in pnevmatski transport komunalnih odpadnih vod.