Dela svetovalca za kemikalije

- izvajanje del pooblaščenega svetovalca za kemikalije v skladu z določili 45.a člena Zakona o kemikalijah, - priprava in revizija varnostnih listov, nalepk.

Svetovanje iz varstva okolja

- izdelava poročil o vplivih na okolje, - izvajanje del svetovalca s področja varstva okolja, - izdelava načrtov ravnanja in gospodarjenja z odpadki, - izdelava vlog za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj.

Komunalne čistilne naprave

- dimenzioniranje in izbor čistilne naprave, - projektiranje tipskih malih čistilnih naprav, - poskusno obratovanje čistilnih naprav, - svetovanje pri upravljanju naprav.

Čistilne naprave industrijskih odpadnih vod

- določitev postopka čiščenja v laboratoriju, - dimenzioniranje čistilne naprave, - projektiranje čistilne naprave, - dobava in montaža strojno tehnološke in električne opreme, - zagon in šolanje, - vzdrževalna dela, dobava rezervnih delov.

Pnevmatska črpališča komunalnih odpadnih vod

- dimenzioniranje in projektiranje črpališč, - dobava in montaža strojno tehnološke in električne opreme, - zagon in šolanje, - vzdrževalna dela, dobava rezervnih delov.

Hidravlična črpališča komunalnih odpadnih vod

- dimenzioniranje in projektiranje črpališč, - dobava in montaža strojno tehnološke in električne opreme, - zagon in šolanje, - vzdrževalna dela, dobava rezervnih delov.

Industrijski odpadni zrak

Komunalni odpadni zrak